Hur systemet fungerar

Lätt att planera din lösning med detta modulsystem. Lätt att packa, montera, demontera och återanvända. Med standardmoduler kan många olika lösningar byggas. Grafik som har anpassats till standardmoduler kan enkelt återanvändas. Allt är återvinningsbart men framför allt återanvändbart.

Video

Hur systemet fungerar