FogasystemCode of Conduct

Code of Conduct

Ett stöd i vardagen

Vi använder vår Code of Conduct som vår moraliska karta, en påminnelse om vårt åtagande att alltid sträva mot rättvisa, transparens och ansvar.

Den binder oss samman och skapar en gemenskap där varje medarbetare förstår och värderar de höga standarder som vi strävar efter. Det är vår vägledning när vi gör affärer, vårt löfte till våra kunder och vår plikt gentemot våra medarbetare. Denna kod är vår garanti till världen om att vi står för integritet, öppenhet och ansvar. Den är grundstenen i vårt förtroende, vårt rykte och vår resa mot en mer hållbar morgondag.

Vår Uppförandekod

Detta är standarden för vår pågående hållbarhetsresa och våra gemensamma värderingar som vi har när det gäller mänskliga rättigheter, etik, miljö, hälsa och säkerhet i leverantörskedjan. Det är ett styrande dokument där vi förväntar oss att våra leverantörer följer våra standarder och värderingar.

Ta ett par minuter för att läsa den!
(Text på engelska)