Produkter

Vi har ett omfattande utbud av produkter som används i byggandet av våra kundunika eller standardlösningar till kunder runt om hela världen.

Profiler
Foga System

Profiler i alla mått och dimensioner

Våra aluminiumprofiler finns i alla olika mått och dimensioner, från 1 mm till 9 mm och i valfri längd. De vanligaste dimensioner lagerhålls hos oss i Jönköping, vilket borgar för snabba leveranser.

Kopplingar
Foga System

Kopplingar för aluminumprofiler

Kopplingarna är navet för vårt system och de som håller ihop profilerna. Kopplingarna finns i alla olika storlekar för att passa våra olika aluminumprofiler.