FogasystemTarpaulinsEyeletsPVC eyelet 19/43 grey (1006)