FogasystemTarpaulinsEyeletsPVC eyelet 19/43 white (1013)